حضور در سی و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

هر ساله در تمامی کشورهای مختلف، نمایشگاه‌های کتاب به منظور ترویج کتاب و کتابخوانی برگزار میگردد که به عنوان ابزاری مناسب جهت رشد فرهنگی آن کشورها به کار گرفته می‌شوند.
برخی از این کشورها این نمایشگاه را برای معرفی فرهنگی خود برپا می نمایند و بعضی دیگر تلاش در ارائه دستاوردها و تلاشهای چند دهه اخیر جامعه خود در جهت پیشرفت و توسعه فرهنگی دارند، ولی در هر صورت همگی تا حد امکان و تا جاییکه ظرفیت فرهنگی‌شان اجازه دهد (و یا حتی فراتر از ظرفیت واقعی) نقبی به گذشته خود می زنند و آنچه را که از گذشتگان برایشان به میراث باقی مانده و فرهنگ نوین خود را با تبلیغات بسیار به سایر جوامع معرفی می نمایند.